Gemeente Groningen blijft chemievrij werken in de onkruidbestrijding

13 februari 2021

De gemeente Groningen bestrijdt onkruid in de openbare ruimte door het weg te borstelen. Ook doet de gemeente proeven met onkruidbestrijding door heet water en stoom. Al ruim 25 jaar maakt de gemeente bewust geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook aannemers, in opdracht van de gemeente, werken chemievrij.

Eind november 2020 werd het landelijk verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding opgeheven. Dat betekent dat Nederlandse gemeenten onkruid op wegen en stoepen en in parken en plantsoenen toch weer met landbouwgif mogen bestrijden.

Door deze gerechtelijke uitspraak verandert er niks in onze gemeente. De gemeente blijft chemievrij werken, zonder gif dus. Het kan zijn dat het opheffen van het verbod vragen oproept over de werkwijze van de gemeente. Het bestaand beleid is daarom in de raad bevestigd. Op de website van Stadswerk staan alle gemeenten die chemievrij blijven werken. Ook vind je er meer informatie over het opheffen van het verbod.