Locatie van nieuwe elektrische laadpalen (UPDATE)

22 november 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-11-2020

Mail van de gemeente aan bewoners die vragen hebben gesteld:

Van 28 mei tot 1 juli 2020 konden inwoners van Groningen online reageren op de kaart. De gemeente heeft alle binnengekomen reacties beoordeeld en de plankaart op een aantal punten aangepast. (Op de kaart staat nu 1 laadpaal bij de winkelcentrum v. Lenneplaan i.p.v een groep.) Alle binnengekomen reacties vindt u met ons antwoord hier: reactierapport. Alle reacties zijn anoniem gemaakt.

Het college van B&W heeft op 17 november 2020 in één keer een besluit genomen over alle mogelijke locaties voor laadpalen. Hiermee is het proces voor het aanvragen en plaatsen van laadpalen aanmerkelijk versneld. Bekijk de plankaart op https://gemeente.groningen.nl/laadpalen.

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 december 2020 bezwaar maken tegen een locatie. Kijk voor meer informatie op: https://gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken.


24-6-2020

Platform De Wijert heeft vragen gesteld aan de gemeente over de groep laadpalen die ze wilden plaatsen bij winkelcentrum van Lenneplaan. Dat leek ons namelijk niet een goed plan aangezien we daar altijd parkeerplaatsen tekort komen op drukke tijden.

Hieronder de reactie van de gemeente:

Bedankt voor uw reactie op onze plankaart met mogelijke locaties voor laadpalen. U vraagt zich af hoe lang het laden duurt en of er of er op bepaalde tijden ook door fossiele voertuigen geparkeerd mag worden in verband met drukte op bepaalde tijdstippen.

Het opladen van een elektrische auto is afhankelijk van meerdere factoren. De grootte van de accu zegt iets over hoe lang het opladen duurt en hoe vol/leeg de accu is speelt een rol. Gemiddeld zal het opladen van een bijna lege accu zo’n 6 tot 10 uur duren. De gemeente Groningen maakt geen uitzonderingen in het gebruik van de parkeerplekken bij de laadpaal op bepaalde tijdstippen. We willen elektrisch rijden stimuleren, de beschikbaarheid van openbare laadpalen de komende jaren vergroten en een dekkend netwerk van laadpalen creëren.

Een rode paal betekent een laadplek voor meerdere auto’s. Is er laadbehoefte in de buurt dan zal er eerst één laadpaal worden geplaatst. Komt er meer vraag vanuit de buurt en is één laadpaal niet meer genoeg om aan de vraag te voldoen, dan wordt er een tweede laadpaal bijgeplaatst. Zo kan de het aantal laadpalen meegroeien met de behoefte aan elektrisch laden.


De gemeente wil elektrisch rijden stimuleren. Daarom gaan ze het aantal openbare laadpalen de komende jaren uitbreiden. De mogelijke plekken voor nieuwe laadpalen hebben ze in kaart gebracht.

Zijn de locaties op de kaart volgens jou ook geschikt? Zo niet, welke mogelijke problemen heeft de gemeente over het hoofd gezien? Of heb je een nieuwe locatie op het oog die niet op de kaart staat? Laat het de gemeente weten via deze site.

Je kunt tot 1 juli a.s. reageren. Bij de gemeente komen vragen binnen over de ingetekende laadpalen en laadpleinen, maar ook over de procedure. Een aantal vragen en antwoorden zijn gebundeld op de pagina veelgestelde vragen.