De Kaleidoscoop (bij de Aldi)

11 september 2020

Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden rondom De Kaleidoscoop (Bij de Aldi)

  • De Aldi blijft voorlopig nog in het huidige pand zitten. Sowieso tot 1 januari 2021. Dit vanwege het feit dat Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV nog geen onherroepelijke omgevingsvergunning heeft.
  • Er zal geen tijdelijke Aldi op het grasveld worden geplaatst. De gemeente geeft hier geen toestemming voor.
  • Op 21 september vindt er een hoorzitting van de bezwarencommissie plaats inzake de omgevingsvergunning
  • Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV is in gesprek met een partij voor de nieuwe supermarkt. Dit is voor onze wijk helaas NIET de Aldi.
  • Ze hopen begin volgend jaar te kunnen starten met de sloop van het bestaande gebouw en de nieuwbouw van het project.

Rondom het project  aan de Merodelaan (Aldi winkel) is het ruime tijd stil geweest. Dit had alles te maken met het doorlopen van de benodigde procedures voor het verkrijgen van de nieuwe bestemming en omgevingsvergunning.

 

 

Bovenstaande procedures zijn formeel afgerond en ze hebben voor de beoogde ontwikkeling een onherroepelijke omgevingsvergunning hebben ontvangen. In de onherroepelijkheidstermijn van de omgevingsvergunning zijn nog enkele bezwaren ingediend door bewoners en de Brederoschool. Hierover is inmiddels met betrokkenen gesproken.

De Kaleidoscoop

Dit gebouw heeft inmiddels ook een naam gekregen: De Kaleidoscoop. Deze naam komt voort uit het feit dat Willem de Merode, waarnaar de straat is vernoemd, een dichtbundel had uitgebracht met als titel Kaleidoscoop. Gezien de vormen in het ontwerp vinden ze deze titel erg passend.

De Kaleidoscoop bestaat uit een supermarkt van  bijna 1000 m2, 4 woningen op de begane grond, een parkeerverdieping bereikbaar middels een autolift en daar bovenop 54 appartementen. De appartementen zijn er in 4 typen met oppervlakten van 49-76 m2 gbo. Alle appartementen hebben een ruime buitenruimte. De verwachting is dat de appartementen straks in de vrije sector huur worden aangeboden. Voor de supermarkt lopen er al gesprekken met een supermarktketen.

De Planning

Het plan is dat ze in het 4e kwartaal van 2020 gaan starten met de sloop van het huidige gebouw en aansluitend starten met de realisatie van de Kaleidoscoop. Naar verwachting zal de bouw eind 2021/begin 2022 worden opgeleverd. Samen met de gemeente zal tijdens het bouwproces een begin worden gemaakt met het ontwerpen van de herinrichting van het plein aan  De Merodelaan.

Uiteraard zullen tijdens de bouw alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de veiligheid van omwonenden en passanten te waarborgen. Ook hierover zijn ze in gesprek met de gemeente en zullen direct omwonenden vroegtijdig worden geïnformeerd.

Foto’s en tekst van Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV