Brief Aanpak Ring Zuid voor omwonenden

11 september 2020

Tijdens de eerder genoemde periode hebben ze de damwanden niet kunnen plaatsen. In de brief de termijn waarin ze nu het werk hopen af te ronden.