Bijeenkomst wijkoverleggen Aanpak Ring Zuid -16 januari 2020

3 februari 2020

Op donderdag 16 januari 2020 is wijkbewoner Erik-Jan Meijer namens onze wijk naar de bijeenkomst van Aanpak Ring Zuid geweest. Hij vond het een interessante bijeenkomst, wel redelijk technisch maar goed te volgen. 

 

Korte samenvatting door Erik-Jan Meijer, foto’s van Raymond Bos

Het nat- en droog afgraven voor de verdiepte ligging werd uitgebreid toegelicht en waarom het verschil in methode zo belangrijk is voor de grondwaterstand.

De komende tijd gaan ze de zijkanten van de viaducten “afgrazen”. Dat geeft geluidsoverlast met lage tonen, maar die zijn iets minder irritant dan het intrillen van de damwanden, waar overigens ook nog stukken van gedaan moeten worden in 2020.

 

Bij de Brailleweg wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen voor een nieuwe viaduct. We rijden daar op de A28 over een tijdelijke weg. Vanwege de vleermuizenroute mogen ze slechts 1 1/2 maand daaraan bouwen tijdens de winterslaap. Dat moet dus in 2 jaar, want het nieuwe viaduct en de tijdelijke naast elkaar is te lang voor een vleermuis!

Er worden nogal wat zandpakketten ter hoogte van Maupertuus/ FC Groningen-trainingscomplex gelegd, om de nieuwe op- en afritten voor te bereiden.

De voet-/fietstunnel onder de westelijke ringweg door van Gasunie naar MartiniPlaza, gaat dicht, men moet dan over een tijdelijk fietspad omrijden. De westelijke ringweg krijgt nl. een ongelijkvloerse kruising en wordt geheel op hoogte gebracht, tegelijkertijd moet het verkeer dan over een daarnaast gelegen weg rijden. De rotondes daar worden geheel geasfalteerd vanbinnen, zodat deze “asfaltvlakte” steeds een alternatieve route kan krijgen heen of terug als men met de weg en de op- en afritten bezig is.

Kortom: er gaat een boel gebeuren in 2020!

De gehele presentatie is te zien via onderstaande link. Scroll helemaal naar beneden naar wijkoverleggen en dan naar 16 januari.

https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/informatiebijeenkomsten

 

 

Een tegengeluid komt van Groningen Verdient Beter. Zij hebben recent brieven geschreven aan de statenleden en gemeenteraad.

Al jaren wordt gedacht, geschreven en nu ook gewerkt aan plannen voor een nieuwe ringweg Zuid. Sinds het tracébesluit in 2014 is er echter nog heel weinig gebeurd. De aannemer heeft delen van de oude weg gesloopt, maar er is nog niets gebouwd. Dit hangt mede samen met het feit dat er nog steeds geen goedgekeurd plan voor het moeilijkst aan te leggen stuk weg is, de verdiepte ligging tussen Juliana plein en Europaweg. Twee eerdere plannen van de aannemer zijn afgekeurd door Rijkswaterstaat, er is nog geen zicht op een jong, derde plan. Dit hangt samen met ingewikkelde bodemstructuur ter plekke van het tracé van de verdiepte ligging. Daarnaast is er nog geen enkel zicht op hoe groot de overschrijding van het budget zal zijn. Ook is er nog geen akkoord wie de overschrijding van het budget, een bedrag van minimaal € 100 miljoen, gaat betalen.

In de brieven gaan ze in op de huidige knelpunten, ook laten ze zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn de huidige werkzaamheden stil te leggen en de aannemer van zijn opdracht ontheffen.

Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen. http://groningenverdientbeter.nl/