Bewoners-cheque

4 februari 2020

Platform De Wijert ziet graag betrokken wijkbewoners. Mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt. Goede ideeën van onze actieve buurtbewoners willen we financieel een steuntje in de rug geven. Zo is het idee van een Bewoners-cheque ontstaan.

In 2019 kwam er een aanvraag van een grote groep jongeren uit de wijk. Ze hadden het idee om met z’n allen te gaan paintballen, maar dat was te duur voor velen van hen. Met een eigen bijdrage van de jongeren en een bijdrage van het Platform werd dit toch mogelijk. Link naar het artikel
En de groep “Spieghelstraat Doet en Ontmoet” in onze wijk hing in december kerstverlichting in een 6-tal bomen Link naar het artikel

 

Zomaar twee voorbeelden van onze wijkbewoners met goede ideeën.

Ook in 2020 willen we bewoners-initiatieven steunen, dus kom maar op met die ideeën voor uw straat of wijk.

Doelen

  • Verbeteren van sociale samenhang in onze wijken en buurten
  • Een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze wijken en buurten

Voorbeelden

Vraagt u zich af aan welke ideeën wij denken? Hieronder enkele voorbeelden, maar uiteraard kunt u gewoon ook zelf een ander initiatief inbrengen:

  • Activiteit of toernooi op sportveldje/schoolplein/speeltuin
  • Project om mede-wijkbewoners meer te laten bewegen
  • Groen in onze wijk (bijvoorbeeld bloembakken)
  • Kunstprojecten
  • Projecten op het gebied van veiligheid, jeugd, eenzaamheid, gezondheid, verkeer en groen.

Maak meer kans op de cheque!

De cheque is vaak onze bijdrage in de kosten. U maakt meer kans op die bijdrage als u zelf ook een bedrag bijeen weet te brengen, bijvoorbeeld via sponsoring, of via eigen initiatieven.

De Bewoners-cheque is niet bedoeld voor de kosten van eten en drinken.

We geven de Bewoners-cheque niet uit aan activiteiten die al via andere bijdragen/subsidies ondersteund worden. En we behouden ons het recht voor om aanvragen af te wijzen. Een eventuele afwijzing zal door ons toegelicht worden aan de initiatiefnemer(s).