Besluit tot het instellen van éénrichtingsverkeer en het volgen van een rijrichting – Nicolaas Beetsstraat, Van Ketwich Verschuurlaan

21 februari 2021

Het verkeersbeeld in De Wijert gaat in de toekomst veranderen. Door de aanpak van de ringweg Zuid zal het aantal verkeersbewegingen op de Vondellaan toenemen. Onderzocht wordt onder meer of we de rijrichting van de straten moeten aanpassen om zo sluipverkeer en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan. Het doel is om op die manier de leefbaarheid in de wijk op peil te houden of zelfs te verbeteren.

Bekijk de animatiefilm voor een duidelijker beeld van de genoemde verkeerssituatie.

In 2019 zijn wijkbewoners, ondernemers, de Gemeente en andere betrokkenen daarom diverse keren met elkaar in gesprek geweest over de verkeerssituatie in de Nicolaas Beetsstraat en omgeving. In 2020 gaan we in dit deel van de wijk al concreet aan de slag door bijvoorbeeld eenrichtingswegen te realiseren.

Hieronder het beknopte besluit (het totale besluit is nog in te zien bij de gemeente zelf). Lees hier verder .Er zijn nog bezwaarmogelijkheden