Fietstunnel Papiermolen

17 maart 2020

 

 

 

 

13 maart :  Het Tracébesluit heeft zes weken ter inzage gelegen, van donderdag 9 januari tot en met 19 februari 2020. Omdat er geen beroep is aangetekend, is het besluit over de fietstunnel automatisch definitief geworden. Het is nog niet bekend wanneer de tunnel wordt gebouwd.

Op dinsdag 25 juni houden we twee informatiebijeenkomsten over het ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen. Op twee momenten die dag geven we dezelfde presentatie in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid: om 16.00 uur en om 19.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Fietstunnel Papiermolen
In het oorspronkelijke plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg zou de bestaande fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en openluchtbad De Papiermolen worden vervangen door een voetgangersbrug. Aannemer Combinatie Herepoort heeft een oplossing bedacht waardoor er op deze plek toch een fietstunnel kan blijven bestaan. Om deze fietstunnel formeel mogelijk te maken, is een aanpassing van de plannen nodig. Daarom is er nu een ontwerptracébesluit gemaakt.

De tekst gaat onder de foto verder.

De huidige fietstunnel, gezien vanuit de Merwedestraat. Foto: Aanpak Ring Zuid.
De huidige fietstunnel, gezien vanuit de Merwedestraat. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Ontwerptracébesluit
Het ‘ontwerptracébesluit fietstunnel Papiermolen’ stelt voor het Tracébesluit 2014 op de volgende punten aan te passen.

1.         De geplande voetgangersbrug over de zuidelijke ringweg bij de Papiermolenlaan vervalt.
2.         In plaats daarvan komt er een nieuwe fietstunnel onder de ringweg en onder de toekomstige verbindingsweg Brailleweg – Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.
3.         Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg – Hereweg verhoogd. Ook worden de Maaslaan en de Merwedestraat bij de fietstunnel verlaagd.

Informatiebijeenkomsten
Op de informatiebijeenkomsten geven we een toelichting op het ontwerptracébesluit, daarna bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Datum:            Dinsdag 25 juni 2019
Tijdstippen:    Om 16.00 uur en om 19.00 uur
Locatie:            Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2, Groningen

Zienswijze indienen
Tijdens de bijeenkomsten kunt u mondeling uw zienswijze op het ontwerptracébesluit geven. Er is een notulist aanwezig die uw zienswijze opschrijft. U kunt ook zelf een zienswijze indienen.

  • Digitaal: via: www.platformparticipatie.nl/ringweggroningen.
  • Per post: Directie Participatie, t.a.v. Ontwerpbesluit fietstunnel Papiermolen, Aanpak Ring Zuid, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming.

Meer informatie
In de Bibiotheek op deze website kunt u het ontwerptracébesluit bekijken en downloaden. Op papier kunt u het ontwerptracébesluit inkijken tot en met woensdag 17 juli 2019 op de volgende drie locaties (tijdens reguliere openingstijden):

  • Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2, 9727 JT Groningen
  • Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen
  • Provinciehuis, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen

Titelafbeelding: Impressie fietstunnel Papiermolen. Bron: Combinatie Herepoort. In werkelijkheid kan de fietstunnel er anders uit komen te zien.

Bron: Aanpak ring zuid