Voorontwerpbestemmingsplan De Mérodelaan

9 januari 2018

Voor de herontwikkeling van de Aldi-locatie, De Mérodelaan 2, in De Wijert-Zuid is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt op de hoek van de Vestdijklaan en de Bordewijklaan, naast de Zuiderflat, bij de parkeerplaats aan De Mérodelaan.

Het bestemmingsplan is opgesteld om op deze locatie de realisering van een nieuwe supermarkt met daarboven ongeveer 55 appartementen en een parkeerdek mogelijk te maken.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 18 januari tot en met 14 februari 2018 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak, telefoon nummer  (050) 367 81 11.

Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn hier tegen betaling verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan De Mérodelaan’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.

Een schriftelijke reactie kunt u van 18 januari tot en met 14 februari 2018 sturen aan Gemeente Groningen, Afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Tijdens de inspraakperiode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Dat kan via de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. U vindt daar een formulier waarin u uw adresgegevens en uw inspraakreactie kunt invullen. Dat formulier kunt u dan digitaal verzenden naar de gemeente. U krijgt een bevestiging van ontvangst. Voor het geven van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp, telefoon nummer (050) 367 82 55.