Informatiebijeenkomst ondergrondse huisvuilcontainer in Maria Dermoutlaan

3 februari 2018

Voor bewoners van de flat aan de Maria Dermoutlaan in De Wijert-Zuid is op maandag 5 februari een informatiebijeenkomst over het plaatsen van een ondergrondse huisvuilcontainer. De gemeente gaat de bovengrondse betonnen huisvuilcontainers vervangen door één ondergrondse container. Vanwege leidingen en kabels in de grond moet er voor de container een nieuwe plek komen. De gemeente wil graag de mening van bewoners horen over de drie voorgestelde plekken. De bijeenkomst op 5 februari is van 19.00 tot 20.00 uur in de grote zaal van de Zuiderflat, Vestdijklaan 26. Bewoners kunnen hun reactie ook per e-mail doorgeven. Bel voor meer informatie 14 050.