Informatieavond herontwikkeling Aldi supermarkt aan de De Mérodelaan

1 november 2017

Geachte omwonende,

Sinds begin 2016 zijn wij, Vastgoed Groningen Projectontwikkeling, de eigenaar van de supermarkt aan de De Mérodelaan te Groningen. Op dit moment wordt de supermarkt geëxploiteerd door de Aldi. Het huurcontract hiervan loopt tot midden 2018. Onze intentie bij aankoop van de locatie is een herontwikkeling.

In nauw overleg met de gemeente Groningen hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de plannen voor deze herontwikkeling. Het voornemen is om op de locatie een nieuwe supermarkt te realiseren met daar bovenop circa 55 appartementen.

Voor deze nieuwe ontwikkeling is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. Hiervoor gaan we de wettelijke procedures doorlopen. Voordat we het nieuwe bestemmingsplan in procedure gaan brengen, willen wij u graag op een inloopavond informeren over onze plannen.

U bent van harte welkom op 15 november vanaf 19:30 uur in de recreatiezaal van de Zuiderflat, Vestdijklaan 26.

Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV

Thijs van Bree