Gemeente Groningen en woningcorporaties stoppen extra geld in vier wijken in Stad

17 januari 2018

De gemeente Groningen en de corporaties gaan aan de slag met projecten in de wijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert.

Voor de aanpak is in 2017 al een extra bedrag gereserveerd van 2,5 miljoen euro, bovenop het bestaande budget voor wijkvernieuwing. Hiervan wordt dit jaar 1,35 miloen euro gebruikt voor verschillende projecten.

In de plannen die nu bekendgemaakt zijn, staan al een aantal acties voor 2018. In De Wijert gaat de Wijkdeal De Wijert van start. Daarnaast wordt in de eerste helft van dit jaar een uitvoeringsagenda voor de komende vijf tot tien jaar vastgesteld. Ook is bijvoorbeeld 750.000 euro gereserveerd voor de Heerdenaanpak in Beijum.

Aansluiten bij bestaande organisaties

In de wijken sluiten gemeente en corporaties aan bij de al bestaande organisaties: het wijkbedrijf in Selwerd, bewonerscoöperatie Goeie Buurt in de Indische Buurt, bewonersorganisatie Beijum, de Groene en Sociale Long in Beijum en de koplopersgroep van Wijkdeal De Wijert.

Betrokkenheid vanuit de wijk is volgens de gemeente de belangrijkste randvoorwaarde voor succes. Wethouder Roeland van der Schaaf: ,,We sluiten bovenal aan op vragen en initiatieven uit de wijk zelf. Dat betekent dat de vier plannen elk hun eigen accent en tempo hebben.’’

Bron: DVHN