Enorme opkomst bij inloopbijeenkomst herontwikkeling Aldi

16 november 2017

Op woensdag 15 november is er door Vastgoed Groningen B.V. een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden van de Aldi in het zuidelijk deel van De Wijert. Het doel van de bijeenkomst was om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de plannen die Vastgoed Groningen heeft met betrekking op het gebouw waar momenteel de Aldi in zit gevestigd.

Bij dit soort bijeenkomsten komen er meestal niet zoveel mensen opdraven, maar dat was gisteravond wel even anders. De huiskamer van de Zuiderflat zat propvol. Een grove schatting is wel een dikke 100 geïnteresseerden die er waren op deze inloopbijeenkomst. Bij inloopbijeenkomsten loopt men normaliter naar binnen stelt men vragen aan de organisatie en vertrekt weer, maar omdat er zoveel mensen waren lukte dit niet. Toen heeft Thijs van Bree namens Vastgoed Groningen besloten iedereen te laten zitten en heeft hij voor de hele zaal hun plannen verteld. En daarna heeft Thijs ruim de tijd genomen om alle vragen van de omwonenden te beantwoorden.

En dat waren er best veel, veel zorgen werden geuit over parkeer problematiek dit in combinatie met de naastgelegen Brederoschool en zorgen over de hoogte van het gebouw werden geuit. Ook waardevermindering van huizen rondom kwam ter sprake. Alle vragen werden door Vastgoed Groningen keurig beantwoord. En vragen over het soort appartementen dat men wil bouwen huur, koop, prijzen etc. kwam ter sprake. Het is nu nog niet bekend of het koop, huur of beide gaat worden. De prijzen van de appartementen die Vastgoed Groningen wil bouwen zijn ook nog niet bekend. Wel is bekend dat mochten er huur appartementen komen, dan worden dit geen sociale huurwoningen.

Er waren een hoop zorgen maar er waren ook zeker positieve geluiden te horen. Dat het huidige gebouw wat er nu staat niet mooi is en dat het idee voor het nieuwe gebouw ook wel een verbetering kan zijn voor de buurt.

Op dit moment is de bestemming van de Aldi locatie detailhandel, Vastgoed Groningen is voornemens een bestemmingswijziging aan te vragen bij de gemeente voor detailhandel / huisvesting, dit omdat het uitgangspunt is dat er weer een supermarkt in komt met daar boven appartementen. Vastgoed Groningen heeft bewust nu, dit voor dat ze de wijziging in het bestemmingsplan aan gaan vragen er voor gekozen om ook de bewoners vooraf te informeren over hun plannen. En op deze manier met ze in gesprek te gaan om te luisteren naar de wensen en zorgen.

Via Platform De Wijert houden wij iedereen op de hoogte over de laatste ontwikkelingen, en we blijven met Vastgoed Groningen in gesprek om zo de wijk goed te blijven informeren over de plannen.

Tekst: Dennis Broekema